benadryl pregnancy nausea

benadryl and pregnancy click here

amlodipin krka

amlodipin

seroquel avis

seroquel compendium open

paroxetine forum

paroxetine avis

naltrexone reviews for weight loss

naltrexone reviews reddit read here

naltrexone 4.5

naltrexone alcoholism medication
Om oss

Ta din etterutdanning hos oss vi tilbyr yrkessjåfører, løyvekurs, fagbrevkurs, ADR-kurs etc med høy kvalitet.


ysk kurs

I 2008 ble det innført yrkessjåførutdanning i hele Europa. Dette medfører at alle yrkessjåfører må gjennomgå en etterutdanning hvert 5. år for å opprettholde rettighetene til å være yrkessjåfør. Etterutdanningen skal være en arena for erfaringsdeling og meningsutveksling for å sikre kompetanseheving innenfor transportbransjen. Yrkessjåførkurs AS tilbyr etter og videreutdanning av yrkessjåfører i Oslo og bestreber å tilrettelegge et undervisningsopplegg som er fordelaktiv for våre kunder, både med tanke på gjennomføring, utbytte av kurset og kostnadsmessig. Utdanninga består av fem dager à sju timer, til sammen 35 timer hvorav 2 timer er praktisk kjøring. Oppmøtet er obligatorisk, men det er ingen eksamen. Alle dagene må tas i løpet av seks måneder, og er en forutsetning for å få fornyet yrkessjåførkompetansen.

KURS FOR LØYVEFAGBREV - YRKESSJÅFØR

De som vil ta fagbrev som yrkessjåfør, kan dette gjøres på flere måter. Når ungdom går den vanlige skoleveien, må de først gå to år på skole og deretter være lærling i to år. Et alternativ til dette vil være realkompetansevurdering/praksiskandidat.

For å ha rett til dette alternativet må du ha fylt 25 år og ha minst 5 års erfaring i 100% stilling. Som praksiskandidat må du opp til en tverrfaglig 5 timers sentralgitt skriftlig eksamen i VG3 Yrkessjåførfaget før du kan melde deg opp til den praktiske fagprøven.

Følgende krav stilles for de som ønsker fagbrev etter denne metoden. Minst 5 års arbeidserfaring i full stilling og fylt 25 år

ADR Opplæring Det er ingen krav til å gå på kurs for å gå opp som privatist. Veldig mange har ikke gått på skole på flere år og trenger derfor en oppfriskning samt å gå igjennom nye temaer. Vi tilbyr eksamensforberedende kurs som gjennomgår aktuelle temaer.

Eksamensforberedende kurs: Kurset inneholder følgende temaer: Grunnleggende logistikk Lager og Terminal Informasjonsbehandling Godsbehandling Sikring av last Samferdsel Lover og regler Skrivetrening og hvordan svare på eksamensoppgaven Ta kontakt om dere har spørsmålSe listen over våre kurs her

etterudanning ykb.no
More News